Danh sách tin tức

Vốn FDI chảy mạnh vào các dự án dệt, sợi đạt 1,546 tỷ USD với 184 dự án

Vốn FDI chảy mạnh vào các dự án dệt, sợi đạt 1,546 tỷ USD với 184 dự án

Điểm nổi bật của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành dệt may trong 11 tháng năm 2019 là có một lượng vốn lớn đổ vào các dự án dệt, nhuộm, sợi. 11 tháng năm 2019, vốn FDI vào ngành dệt may đạt 1,546 tỷ USD với 184 dự án. Hiệp hội [...]

Sợi Thế Kỷ cạnh tranh với Formosa

Sợi Thế Kỷ cạnh tranh với Formosa

Đối thủ lớn nhất và duy nhất là Formosa Dòng vốn đầu tư vào ngành dệt nhuộm ở Việt Nam ngày càng tăng, dần khiến Việt Nam thành trung tâm cung cấp vải và phụ liệu cho các quốc gia Đông Nam Á. Nhiều thương hiệu toàn cầu đã và đang tiếp tục dịch chuyển đơn hàng [...]

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử: Việt Nam cần những doanh nghiệp đầu chuỗi

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử: Việt Nam cần những doanh nghiệp đầu chuỗi

Tại sao doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử… mãi chưa lớn? Đánh giá về thực trạng và tiềm năng của các doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện nay, tại buổi tọa đàm: “Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử: Cần bắt đầu từ đâu?”, do Báo Lao Động tổ chức [...]